Residència de la tercera edat a Palma amb un ampli catàleg de possibilitats

Serveis premium

Atenció personalitzada i els millors serveis

ASsISTèNCIA

Atenció integral en tots els àmbits de la salut dels residents, així com el servei d’infermeria les 24 hores del dia i els diversos talles de psicomotricitat i memòria a la nostra residència de la tercera edat a Palma.

Atenció personalitzada i els millors serveis

ASSITÈNCIA

Atenció integral en tots els àmbits de la salut dels residents, així com el servei d’infermeria les 24 hores del dia i els diversos talles de psicomotricitat i memòria a la nostra residència de la tercera edat a Palma.

Una estancia de luxe a la nostra residència de la tercera edat a Palma

BENESTAR

La nostra residència de la tercera edat a Mallorca disposa d’un complet servei de menjars amb menús adaptats, serveis de neteja i bugaderia amb una gran oferta d’excursions i activitats.

La família, el primer a la nostra residència de la tercera edat a Mallorca

FAMILIAR

La família és el primer a la nostra residencia de la tercera edat a Mallorca. Per això, comptam amb sales de visita amb horaris lliures, servei d’atenció al familiar con complets informes i altres serveis conciliadors per a que el tracte familiar sigui una prioritat. El vincle familiar no es perd a Fontsana 

La família, el primer a la nostra residència de la tercera edat a Mallorca

FAMILIAR

La família és el primer a la nostra residencia de la tercera edat a Mallorca. Per això, comptam amb sales de visita amb horaris lliures, servei d’atenció al familiar con complets informes i altres serveis conciliadors per a que el tracte familiar sigui una prioritat. El vincle familiar no es perd a Fontsana

Un catàleg ambiciós de serveis integrals

SERVeiS ADdICIONALS

La nostra residència de la tercera edat a Mallorca compta amb serveis addicionals com són lavanderia, ajudes tècniques, massatges, perruqueria entre d’altres.